The Garden Community for Garden Lovers

Photos Popular tags

What are tags?

Back to all tags

Photos tagged as "Kalmia"

 • Bee on calico bush (Kalmia latifolia)
  By Neellan
 • Kalmia
  By Neellan
 • Kalmia latifolia 'Big Boy' (Kalmia latifolia (Calico bush))
  By Rkwright
 • Kalmia latifolia 'Olympic Fire'
  By Rkwright
 • Tinkerbell Mountain Laurel (Kalmia latifolia (Calico bush))
  By Rkwright
 • Minuet Mountain Laurel
  By Rkwright
 • Minuet Mountain Laurel (Kalmia latifolia (Calico bush))
  By Rkwright
 • Big Boy Mountain Laurel (Kalmia latifolia (Calico bush))
  By Rkwright
 • Tinkerbelle Mountain Laurel (Kalmia latifolia (Calico bush))
  By Rkwright
 • Kalmia latifolia 'Big Boy'
  By Rkwright
 • Kalmia latifolia 'Tinkerbelle' (Kalmia latifolia (Calico bush))
  By Rkwright
 • Kalmia latifolia 'Minuet'
  By Rkwright